Novinky

Archiv novinek

Nabízíme

Vedení daňové evidence

Vedení účetnictví

Vedení mezd

Daňová přiznání

Další služby

 

Vedení daňové evidence

 • Setřídění, označení a zaúčtování účetních dokladů
 • Vedení peněžního deníku
 • Záznamní povinnosti (pro plátce DPH)
 • Vedení knihy interních dokladů
 • Vedení knihy vydaných faktur
 • Vedení knihy vydaných zálohových faktur
 • Vedení knihy přijatých faktur
 • Vedení knihy přijatých zálohových faktur
 • Kontrola uplatněných záloh
 • Vedení knih závazků a pohledávek
 • Vedení knih a karet dlouhodobého, drobného a leasingového majetku
 • Vedení pokladní a bankovní knihy
 • Možnost dvouúrovňové organizační struktury: středisko, zakázka
 • Vyhotovení účetních knih v elektronické podobě

  zpět

 

Vedení účetnictví

 • Sestavení účtové osnovy účetní jednotky
 • Setřídění, označení a zaúčtování účetních dokladů
 • Vedení účetního deníku
 • Vedení hlavní knihy
 • Záznamní povinnosti (pro plátce DPH)
 • Vedení knihy interních dokladů
 • Vedení knihy vydaných faktur
 • Vedení knihy vydaných zálohových faktur
 • Vedení knihy přijatých faktur
 • Vedení knihy přijatých zálohových faktur
 • Kontrola uplatněných záloh
 • Vedení knihy závazků a pohledávek
 • Vedení knih a karet dlouhodobého, drobného a leasingového majetku
 • Vedení pokladní a bankovní knihy
 • Zpracování účetní závěrky – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, přílohy
 • Možnost dvouúrovňové organizační struktury: středisko, zakázka
 • Vyhotovení účetních knih v elektronické podobě

  zpět

 

Vedení mezd

 • Vedení personální a mzdové agendy
 • Zpracování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • Zpracování mezd pro zaměstnance i mimopracovní zaměstnanecké poměry
 • Zpracování přihlášek, odhlášek, změn - nemocenské pojištění, zdravotní pojištění
 • Zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • Vystavení zápočtových listů
 • Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • Vystavení potvrzení o čistém výdělku zaměstnance
 • Vyhotovení příkazu k úhradě plateb odvodů z mezd
 • Roční zúčtování mezd
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a srážkové daně
 • Zastupování nebo asistence při kontrolách a jednání s úřady – OSSZ, ZP

 

Daňová přiznání

 • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledu pro správu sociálního zabezpečení a      zdravotní pojišťovnu
 • Přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Vyúčtování zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti
 • Vyúčtování srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Přiznání k dani silniční
 • Přiznání k dani z nemovitostí

  zpět

 

Další služby

 • Zastoupení při jednání s úřady
 • Vyhotovení interních směrnic účetní jednotky
 • Zpracování statistických výkazů
 • Zpracování platební morálky odběratelů, upomínky, penalizace
 • Kontrola účetnictví minulých období
 • Připrava platebních příkazů do banky k authorizaci
 • Intrastat

  zpět